Dil Terapisi Merkezi Anasayfa
Dil Konuşma Tedavisi
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sadece “Dil ve Konuşma Bozuklukları Destek Eğitim Programı”nı içeren ve bu konuda özelleşmiş “Eskişehir Özel Doğal Dil-Konuşma Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” Aralık 2012 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır.
konuşma bozuklukları tedavisi

Çocuklar ilk sözcüklerini yaklaşık olarak 12 aylıkken kullanmaya başlarlar. 24. aydan itibaren hem sözcük dağarcıkları artmıştır hem de 2 ya da daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurmaya başlarlar. 3 yaşında çocukların daha uzun, karmaşık ve kurallı cümleler kurması beklenir. Bu şekilde gelişme göstermeyen çocukların mutlaka bir dil ve konuşma terapisti tarafından değerlendirilmesi gerekir. Gecikmiş dil ve konuşma sorunu olan çocuklar zamanında yapılan müdahalelerle yaşıtlarıyla aynı dil ve konuşma becerilerini kazanırlar. Erken müdahale edilmeyen çocukların %30'u okul çağında ciddi akademik sorunlar yaşamaktadırlar.

 
Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Ekibimiz İletişim

Özel Doğal Dil-Konuşma Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öncelikle dil ve konuşma bozuklukları, sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğu olan bireylere hizmet veren değerlendirme, terapi ve danışmanlık merkezidir. Dil ve konuşma bozukluklarının yansıra psikolojik danışmanlık, çocuk gelişim değerlendirmesi ve takibi, yaratıcı drama, öğrenme-okuma bozuklukları gibi destek eğitim ve terapi hizmetleri de sunmaktadır. 

Konuşma Bozukluğu Tedavisi ve Dil Terapisi Merkezi

Bunun yanı sıra Eskişehir Özel Doğal Dil-Konuşma Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tamamlayıcı hizmetler olması açısından “psikolojik danışmanlık, çocuk gelişim değerlendirmesi ve takibi, öğrenme sorunları, yaratıcı drama” gibi uygulamalar yapılarak çocukların tüm gelişim alanlarına yönelik destek hizmet sunulmaktadır.  

BAŞLICA DİL VE KONUŞMA SORUNLARI

  • Kekemelik : Genellikle 3-4 yaş civarlarında ortaya çıkan bir konuşma bozukluğudur.
  • Sesletim/artikülasyon : Dil ve konuşma gelişimi ile birlikte çocuklar ilk dönemlerinde bazı sesleri üretemeyebilirler. Bu sorun; okul çağında insan ilişkilerinde ve okuma-yazma öğreniminde ciddi aksaklıklara yol açabilir.
  • Yarık damak ve dudağa bağlı dil - konuşma sorunu
  • Gecikmiş dil ve konuşma : Gecikmiş dil ve konuşma sorunu olan çocuklar zamanında yapılan müdahalelerle yaşıtlarıyla aynı dil ve konuşma becerilerini kazanırlar. Erken müdahale edilmeyen çocukların %30'u okul çağında ciddi akademik sorunlar yaşamaktadırlar.
  • Nörolojik dil ve konuşma sorunları : Afazi - Dizartri - Apraksi
  • İşitme engeline bağlı dil ve konuşma sorunu
  • Otizme bağlı sosyal etkileşim ve iletişim bozuklukları : Otizm (Otistik bozukluk) - Asperger sendromu - Atipik otizm (Başka türlü adlandırılamayan otistik/yaygın gelişimsel bozukluk) - Çocukluk dezentegratif bozukluğu - Rett sendromu

 

Eskişehir Dil Terapisi Merkezi
GECİKMİŞ DİL VE KONUŞMA

Gelişimsel geriliği ve gecikmiş dil ve konuşma sorunu olan çocuklara dil ve iletişim becerilerinin öğretiminde doğal dil öğretim teknikleri etkili bir yöntemdir. Doğal dil öğretim teknikleri dil öncesi beceriler, anlamsal kombinasyonlar, ifade edici dil becerilerini ve iletişim becerilerini arttırmada ve genellemede etkili yöntemlerden biridir.
DOĞAL DİL VE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ


Dil ve konuşma terapistlerinin gerek ailelere gerekse öğretmenlere bir başka deyişle çocukların bulunduğu ortamda yer alan tüm bireylere, çocukların dil ve iletişim becerilerini desteklemek için gerekli olan yardımı sağlayabilmeleri için doğal dil öğretim teknikleri bilmelerinin ve uygulamalarının önemi göz ardı edilemez.

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

Özellikle 0-7 yaş arası çocukların genel gelişimlerine (psikomotor, sosyal duygusal, dil ve bilişsel gelişimleri) yönelik değerlendirme ve erken müdahale eğitim hizmeti verilmektedir.
Merkezimiz Dil Terapisi yada diğer bir deyişle konuşma terapisi konusunda uzman bir kadroya sahiptir. Dil terapisti yada konuşma terapisti başta çocuklarda konuşma bozukluğu olmak üzere kekemelik terapisi ve tedavisinde etkin rol oynamaktadır.
Büyükdere mah. Hilaller sok. No: 12 Odunpazarı, 26000 Eskişehir
0222 239 85 20 - 0546 736 95 32